Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele (type)fouten en/of onvolledigheden. Ten Voorde aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Niets van deze site mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Ten Voorde.

© Ten Voorde

Disclaimer © 2023

Website gerealiseerd door Bart Merkus Webontwikkeling & Design